• 6 KROKÓW DO RODO W TWOJEJ ORGANIZACJI

DO RODO

Na mocy unijnego rozporządzenia, 25 maja 2018 roku, wchodzi w życie szereg rewolucyjnych zmian w zakresie ochrony danych osobowych.

Wdrożenie RODO w Twojej organizacji, w 6 krokach.

1

Audyt procesów przetwarzania danych osobowych.

2

Analiza ryzyka w zakresie przetwarzania danych osobowych.

3

Stworzenie, aktualizacja systemu ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem polityki bezpieczeństwa.

4

Szkolenie dla pracowników z zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych.

5

Doradztwo w zakresie powołania IOD lub przejęcie jego obowiązków.

6

Wsparcie i doradztwo powdrożeniowe.

KOMPETENCJE NASZEGO ZESPOŁU

Tworzymy doświadczony zespół, który działając razem, w całości wyczerpuje potrzeby w zakresie przygotowania organizacji do RODO.

 

Rozporządzenie obowiązujące od 25 maja 2018 nie określa jednoznacznie w jaki sposób należy zabezpieczać dane osobowe w Przedsiębiorstwie. Artykuł 24 RODO stanowi, iż „administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać”. Niezbędna jest zatem stale aktualizowana, interdyscyplinarna wiedza.

 

W skład naszego zespołu wchodzą prawnicy, informatycy, audytorzy. Wychodzimy z założenia, że tylko holistyczne podejście do zagadnienia RODO gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych na najwyższym poziomie zapewniając Administratorowi danych osobowych skupienie na podstawowej działalności i możliwość dalszego rozwoju firmy.

Zagadnienia prawne

BASTION SP. Z O.O.

Kompleksowe wdrożenia RODO

ul. Akacjowa 16
52-200 Karwiany

NIP: 8961536958

tel. 602 226 557
tel. 577 440 390

E-mail: biuro@rodo-wdrozenia.pl

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy w możliwie najkrótszym terminie.

Imię, nazwisko

Adres email

Telefon

Temat

Treść wiadomości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z treścią ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016r., poz.922). przez Bastion Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Akacjowej 16, 52-200 Karwiany.w celu i zakresie niezbędnym do przygotowania i przekazania odpowiedzi na moją wiadomość, przesłaną do administratora za pomocą powyższego formularza kontaktowego