W skład naszego zespołu wchodzą również osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w kontroli podmiotów gospodarczych, ujawnianiu zachowań korupcyjnych o charakterze gospodarczym.  Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu wewnętrznych postępowań mających na celu identyfikację nadużyć oraz określających odpowiedzialność pracowników lub innych osób współdziałających z nimi na szkodę firmy.

Oferujemy

  • opracowywanie i wdrażanie strategii oraz instrukcji przeciwdziałania korupcji;
  • prowadzenie „wewnętrznych dochodzeń” w formie postępowań wyjaśniających w sprawach nadużyć finansowych, działań na szkodę firmy lub naruszających bezpieczeństwo firmy;
  • opracowywanie wewnętrznych regulacji do prowadzenia postępowań wyjaśniających.