Aby otrzymać dedykowaną wstępną ofertę wdrożenia RODO, prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Dane kontaktowe

Imię, nazwisko

Adres email

Stanowisko zgłaszającego

Nazwa firmy

NIP

Telefon

Informacje o działalności

1. Przedmiot działalności Państwa przedsiębiorstwa?

2. Czy wykonują Państwo działalność regulowaną odrębnymi przepisami? Jeśli tak to w jakim zakresie?

3. Czy posiadają Państwo oddziały za granicą Polski lub UE

TAKNIE

4. Ile posiadają Państwo biur/oddziałów na terenie Polski?

5. Czy działają Państwo w ramach grupy kapitałowej lub są Państwo powiązani z innymi przedsiębiorstwami/spółkami

TAKNIE

6. Liczba zatrudnionych pracowników oraz współpracowników w Państwa przedsiębiorstwie?

7. Jakim podmiotom trzecim przekazują Państwo dane osobowe:

8. Prosimy o wskazanie jakie usługi lub czynności są wykonywane w ramach outsorcingu?

9. Czy przekazują Państwo dane ,w tym dane osobowe do krajów trzecich, tj. poza UE i EOG? Jeśli tak, prosimy o wskazanie podmiotów otrzymujących dane oraz kategorii danych przekazywanych.

10. Czy sprzedają Państwo swoje towary lub usługi konsumentom?

TAKNIE

11. Czy w Państwa przedsiębiorstwie został powołany Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI)

TAKNIE

12. Jeżeli ABI nie został powołany, to czy jest w Państwa przedsiębiorstwie powołana osoba lub dział odpowiedzialny za ochronę danych osobowych?

TAKNIE

13. Jakiego rodzaju kategorie danych osobowych przetwarzają Państwo w ramach swojej działalności?

14. Jeżeli przetwarzane są dane wrażliwe prosimy o podanie podstaw prawnych.

15. Czy przetwarzają Państwo dane osobowe w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą? Jeśli tak, to co zawiera taka zgoda?

16. Jakie zbiory danych osobowych Państwo posiadają?

17. Czy w Państwa przedsiębiorstwie jest prowadzony monitoring wizyjny. Jeżeli tak, to w jaki sposób jest prowadzony?

18. Czy w Państwa przedsiębiorstwie jest prowadzony monitoring innego rodzaju (np. monitoring pojazdów, urządzeń).

19. Czy przetwarzają Państwo dane osobowe w ramach systemów informatycznych, jeśli tak to jakie to systemy?

20. Czy przekazują Państwo dane osobowe do innych, zewnętrznych systemów informatycznych?

TAKNIE

21. Jakiego rodzaju dokumentację wewnętrzną, dotyczącą ochrony danych osobowych Państwo posiadają?

22. Czy kiedykolwiek wykonywany był przegląd wyżej wymienionej dokumentacji? Jeśli tak, to kiedy?

23. Czy w Państwa przedsiębiorstwie był kiedykolwiek prowadzony audyt ochrony danych osobowych? Jeśli tak, to kiedy?

24. Czy w Państwa przedsiębiorstwie były prowadzone postępowania kontrolne przez GIODO?

TAKNIE

25. Dodatkowe informacje, wiadomości, uwagi

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i/lub telekomunikacyjnych urządzeń końcowych od firmy Bastion Sp. z o.o.

TAKNIE

Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefonu) dla celów marketingu bezpośredniego przez Bastion Sp. z o.o. .

TAKNIE


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z treścią ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016r., poz.922). przez Bastion Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Akacjowej 16, 52-200 Karwiany.w celu i zakresie niezbędnym do przygotowania i przekazania odpowiedzi na moją wiadomość, przesłaną do administratora za pomocą powyższego formularza kontaktowego.

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Bastion Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Akacjowej 16, 52-200 Karwiany. Ponadto, informujemy, że:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Bastion Sp. z o.o. w celu przygotowania odpowiedzi na zadane pytanie poprzez formularz kontaktowy, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu udzielania odpowiedzi.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udzielenia odpowiedzi.