Wdrożenie RODO w 6 krokach w Twojej organizacji.

Na mocy rozporządzenia UE, od 25.05 maja 2018 wchodzi szereg rewolucyjnych zmian w zakresie ochrony danych osobowych. Zobacz jak wdrożymy politykę oraz procedury RODO w Twojej organizacji.

1. Audyt procesów przetwarzania danych osobowych.

Ustalimy procesy przetwarzania danych osobowych oraz określimy ich status prawny.
Przeanalizujemy procesy przetwarzania oraz przeprowadzimy ocenę skutków dla ochrony danych.
Przeanalizujemy wypełnienie wymagań przepisów RODO.

Ocenimy wypełnienie obowiązków technicznych i organizacyjnych zgodnie z RODO.

Przygotujemy i przedstawimy raport z wykonanych działań wraz z zaleceniami.

2. Analiza ryzyka w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Zidentyfikujemy zagrożenia dla praw i wolności osób których dane są przetwarzane.Przygotujemy arkusz analizy ryzyka oraz przeprowadzimy analizę procesów przetwarzania danych osobowych realizowanych w przedsiębiorstwie.

Na podstawie wyliczonej oceny ryzyka przygotujemy propozycję planu postępowania z ryzykiem.

3. Stworzenie (względnie aktualizacja i uzupełnienie) systemu ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem polityki bezpieczeństwa.

Opracujemy projekty dokumentów dotyczących przetwarzania danych (instrukcje, polityki, rejestry, metodyki i procedury).
Opracujemy wzory klauzul zgodnych z RODO.

4. Szkolenie dla pracowników z zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych

Przeprowadzimy szkolenie dostosowane do rodzaju prowadzonej działalności uwzględniając wszelkie zmiany w przepisach. Omówimy najważniejsze wymagania RODO, dzięki czemu pracownicy na każdym szczeblu w sposób świadomy i zaangażowany włączą się w proces ochrony danych osobowych podnosząc tym samym bezpieczeństwo całej organizacji.

5. Doradztwo w zakresie powołania IOD lub przejęcie jego obowiązków

RODO nie określa w sposób jednoznaczny warunków powoływania Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Może być to firma zewnętrzna lub osoba wyznaczona przez pracodawcę. Każdy IOD powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe, gwarancję niezależności oraz bezpośrednio podlegać Administratorowi Danych Osobowych.

Wyznaczając IOD spośród pracowników firmy, należy pamiętać o możliwości wystąpienia konfliktu interesów.

6. Wsparcie i doradztwo powdrożeniowe.

W ramach działań wdrożeniowych oferujemy dodatkowe wsparcie, którego zakres jest dostosowany indywidualnie do potrzeb Klienta.

Szczegółowy i dedykowany dla Państwa zakres oferty przedstawiony będzie na podstawie przesłanego zapytania ofertowego.